02 909 3579 เปิดบริการวันจันทร์ - วันเสาร์ 08:00 - 17:00   Line ID @METALROOF
ถูก
ถูกกว่าที่อื่น
เร็ว
ส่งเร็วทั่วไทย
ดี
ทนทานใช้งานง่าย

การติดตั้งหลังคา เมทัลชีท

นอกจากผลิตภัณฑ์ที่ดีมีคุณภาพแล้ว การติดตั้งหลังคา เมทัลชีท ที่ถูกต้อง ถือเป็นอีกประการหนึ่งที่สำคัญเช่นกัน ผลิตภัณฑ์หลังคาเหล็กเมทัลชีทของ หลังคาเย็นสยาม สามารถติดตั้งได้ง่าย ไม่มีขั้นตอนที่ซับซ้อน และรวดเร็ว ทั้งยังทนทานแข็งแรง หากได้รับการติดตั้งที่ถูกต้องแล้ว ยิ่งสามารถเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีประสิทธิภาพการใช้งานที่สูงขึ้น

การติดตั้งหลังคาเหล็ก เมทัลชีท

 1. ขั้นตอนแรกในการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท คือ การขึงเชือก หรือเส้นเอ็น เพื่อใช้เป็นเส้นแนวในการติดตั้ง ให้แผ่นหลังคาเหล็กอยู่ในระดับ และเรียงเป็นแนวเดียวกันได้อย่างสวยงาม โดยหลักการในการขึงเส้นแนวคื อการให้เส้นเชือกอยู่ต่ำจากแปปลายลงไปประมาณ 15 ซม. หรืออย่างมากไม่ควรเกิน 20 ซม.
 2. เริ่มต้นการติดตั้งหลังคาด้วยการวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรก โดยให้วางด้านปลายของแผ่นเมทัลชีทให้เสมอกับแนวเส้นเชือกที่ทำการขึงไว้ และชิดฝั่งใดฝั่งหนึ่งของโครงสร้างหลังคา โดยในการติดตั้งทุกครั้งให้เริ่มจากด้านล่างขึ้นไปด้านบนเสมอ และเมื่อวางแผ่นเมทัลชีทแผ่นแรกจนได้ระดับที่ต้องการแล้ว ให้ทำการยิงสกรู เพื่อทำการยึดแผ่นหลังคากับโครงสร้างอาคาร โดยให้ทำการยิงสกรูที่แปปลายทุกสันลอนโดยเว้นลอนสุดท้ายไว้สำหรับการซ้อนทับของแผ่นต่อไป ส่วนแปเดี่ยวและแปกลางให้ทำการยิงสกรูลอนเว้นลอน
 3. วางแผ่นหลังคาเมทัลชีทแผ่นต่อไปโดยให้ลอนตัวเมียซ้อนทับอยู่บนลอนตัวผู้เสมอ และทำการยิงสกรูโดยใช้หลักการเดียวกับขั้นตอนแรกแต่ให้เน้นที่บริเวณแผ่นซ้อนทับเป็นพิเศษ
 4. ทำการติดตั้งแผ่นเมทัลชีทแผ่นต่อไป จนกระทั่งถึงปลายอีกด้านหนึ่ง ซึ่งตลอดขั้นตอนการทำการติดตั้งแผ่นหลังคาเมทัลชีทให้ทำการตรวจเช็คแนวระดับหลังคาให้อยู่ในระดับเดียวกันตลอด เพื่อให้ได้ความสวยงามและความสมดุลในการติดตั้ง
 5. ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน ยิงสกรูทุก ๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม
 6. ติดตั้งแผ่นครอบจั่วด้านบน ยิงสกรูที่สันลอนทุกสัน พร้อมตัดแต่งแผ่นครอบจั่วด้วยกรรไกรตัดเหล็ก ให้แผ่นครอบจั่วมีรูปทรงเดียวกันกับสันลอน หลังจากนั้นทำการเก็บงานให้มีความเรียบร้อยและสวยงาม

ข้อควรระวัง

 1. ระหว่างการติดตั้งผู้ติดตั้งควรระมัดระวังเรื่องการเดินเหยียบบนแผ่นเหล็กเมทัลชีท ไม่ควรเหยียบที่สันลอน ควรเหยียบที่บริเวณท้องลอนที่พาดขนานอยู่บนแนวแปก็จะทำให้เกิดความปลอดภัยมากที่สุด
 2. สวมถุงมือที่แห้งและสะอาดทุกครั้งเมื่อทำการติดตั้งเพื่อความปลอดภัย และป้องกันการเกิดริ้วรอยให้กับแผ่นเมทัลชีท
 3. ก่อนการติดตั้ง ควรทำการตรวจสอบโครงสร้างก่อนทุกครั้ง ว่าอยู่ในสภาพที่แข็งแรง และพร้อมต่อการติดตั้งหลังคาหรือไม่
 4. ควรคำนวณระยะการวางแปให้ได้ระยะที่ถูกต้อง เพื่อความแข็งแรงทนทาน และอายุการใช้งานที่ยืนยาวของสิ่งก่อสร้าง
 5. ติดตั้งแผ่นครอบข้างทุกด้าน ยิงสกรูทุก ๆ 50 ซม. พร้อมๆ กับตัดแต่งด้านข้างให้เรียบร้อยสวยงาม
 6. ควรเลือกขนาดสกรูที่เหมาะสม กับการติดตั้งในส่วนต่าง ๆ และควรเลือกใช้สกรูที่ได้มาตรฐานและมีคุณสมบัติในการป้องกันการเกิดสนิมเพื่อให้ทนทานต่อการติดตั้งและเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อแผ่นหลังคาเหล็กเมทัลชีท

ทั้งนี้การก่อสร้าง และการติดตั้งที่ดีมีคุณภาพ ควรอยู่ในการควบคุมดูแลของทีมวิศวกร หรือผู้ชำนาญการ เพื่อให้สิ่งก่อสร้างนั้นแข็งแรงทนทานคุ้มค่าต่อการลงทุนที่เสียไป และเพื่อความปลอดภัยของผู้ติดตั้งและบุคคลรอบข้าง เพราะบริษัท หลังคาเย็นสยาม จำกัดใส่ใจในทุก ๆ รายละเอียดเรื่องหลังคาเหล็กเมทัลชีท หากสนใจ หรือต้องการคำแนะนำเรื่องการติดตั้งหลังคาเหล็กเมทัลชีท สามารถเข้ารับคำปรึกษาจากทีมผู้เชียวชาญได้ที่หลังคาเย็นสยาม